Privacy policy

Inleiding

De website www.karinaderuyck.be (hierna: “wij” en “ons”) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over relaties en liefde. Wij verwerken persoonsgegevens en zijn hier verantwoordelijk voor. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt, kan je contact met ons opnemen

Karina De Ruyck
Hemelrijkstraat 25
9051 Gent
info@karinaderuyck.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement)
 • Surfgedrag

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karinaderuyck.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening: gebruik van de tools

Voor de uitvoering en werking van onze rekentools vragen we soms een naam, voornaam en/of geboortedatum. (uitvoering overeenkomst). De gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen, niet met anderen gedeeld en na afloop van de sessie onherroepelijk verwijderd.

Reacties en feedback

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: post, e-mail, reacties op de website en op Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Jij geeft toestemming als je de nieuwsbrief wilt ontvangen door je hiervoor aan te melden met je e-mailadres. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan jij je in iedere mail uitschrijven.

Statistieken en advertenties

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden (via Google Analytics) en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht.

Er wordt een deel van onze inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte aan derden, wij maken hierbij gebruik van de diensten van Google AdSense.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij andere dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met

 • Antagonist, voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • Subscribe2 & Campaignmonitor voor het verzorgen en verzenden van nieuwsbrieven;
 • Google Analytics;
 • Google Adsense

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van zogenaamde cookies. Lees onze “Cookie verklaring” die hierover meer uitleg geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je bekijken welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan echter zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Je kan bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast kun je ook:

 • Je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als jij je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@karinaderuyck.be.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (dienstverlening) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van “www.karinadruyck.be” het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Links

Op onze websites zijn een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daartoe dien je het privacy statement van de betreffende organisatie te lezen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@karinadruyck.be

 

Laatst bijgewerkt op 8 mei 2018