Mannen: de 4 basistypen

0

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Maar mannen verschillen uiteraard ook onderling van elkaar en hetzelfde geldt voor vrouwen. Al deze verschillen brengen leven in de brouwerij en kruiden ons leven met vreugde, verbazing, ongeloof, onrust, slapeloze nachten, spanning, plezier, euforie, karrenvrachten frustraties, humor en noem maar op…

4 mannelijke basistypen en 4 vrouwelijke basistypen tekenen zich af. Natuurlijk draagt iedereen bepaalde trekken van de 4 typen met zich mee. Toch kunnen we duidelijk constateren hoe bij de meeste mensen 1 of 2 types duidelijk overheersen. En hoe anderen op die duidelijke kenmerken inspelen.
Veel vrouwen en mannen dromen van een man of vrouw waarin deze vier types harmonisch met elkaar versmolten zijn. Whisfull thinking natuurlijk, want dit is een schier onmogelijke zaak…

De 4 mannelijke basistypen

DE INTELLECTUELE MAN

 • Deze man hecht groot belang aan hogere diploma’s en de bijhorende ronkende titels en maatschappelijke status. Dit alles wordt uiteraard weerspiegeld in de nodige statussymbolen.
 • Deze man houdt van competitie en is vaak onderhevig aan een niet aflatende prestatie- en geldingsdrang.
 • Bij dit type man gebeurt alles overwegend in het hoofd. Het zijn de denkers van onze maatschappij. Dit denken wordt meestal losgekoppeld van hetgeen in het hart gebeurt, zodat de verbinding tussen hoofd en hart grotendeels wegvalt. Als het hoofd een eigen leven gaat leiden zonder medewerking van het hart, leidt dit in de betrokken persoon tot disharmonie.
 • En laat het nu net dit type man zijn dat het voor het zeggen heeft in onze maatschappij. Dat is te merken aan het belang dat onze samenleving hecht aan alle mannelijke of horizontaal gekleurde kwaliteiten. Denk daarbij aan vergaande logica, rechtlijnigheid, een goed tijdsbesef en het vermogen tot analyseren. Verder is er het gebruik van symbolen, plus de doorgedreven verbaliteit en de capaciteit om met getallen om te gaan.
 • Dit actief type vindt in zijn overvolle agenda nauwelijks ruimte voor bewustzijnsverruiming. En voor het plaatsen van zijn leven in een bredere context al helemaal niet.

DE ARTISTIEKE MAN

 • Dit type man kunnen we ook de kunstenaar-architect noemen. Bij hem primeren de inspirerende en creatieve energie. Zo’n man is op zijn allerbest indien hij vorm kan geven aan zijn fantasierijke en geïnspireerde ideeën.
 • De energie van deze gedreven man is meer vertikaal gericht. Ze is kunstzinnig en holistisch gekleurd, omdat dit type de wereld beschouwt als één groot geheel.
 • De artistieke man heeft vaak weinig voeling met getallen maar des te meer feeling voor ruimtelijke verhoudingen. Hij kan prima visualiseren en verbanden leggen. Ook zijn intuïtie is goed ontwikkeld.
  Hier is de verbinding hoofd-hart sterker dan bij de intellektuele man.
 • De artistieke man lapt de maatschappelijke conventies dikwijls aan zijn laars en leeft gewoon het leven dat hij verkiest. Wat het er allemaal niet eenvoudiger op maakt voor dit vaak (ten onrechte) ondergewaardeerd type. Uiteraard wordt hij door de intellectuele man niet voor vol aanzien.
 • Wanneer de artistieke man en de intellectuele man gedwongen worden tot samenwerken en/of tot samenleven in familieverband, wordt dit een moeilijke zaak. Gewoon omdat hun basisvibraties zo verschillend zijn.

DE ZINTUIGLIJKE MAN

 • Deze man is een easy going, vredelievend type dat een bloedhekel heeft aan moeilijkheden. Hij is vooral gesteld op zijn gemak en op rust en natuurlijk op alle, voor de hand liggende, zintuiglijke geneugten.
 • Deze man kan maar niet begrijpen waarom de intellectuele en artistieke man maar blijven lullen over bepaalde zaken. En er zich ook nog eens druk om maken.
 • De zintuiglijke man mist de prestatiedrang, de noodzaak om zich te bewijzen en de wil om erbij te horen van de intellectuele man.
 • Hij heeft meer voeling met de creatieve energie van de artistieke man. Hij kan diens realisaties dan ook naar waarde schatten. Maar de zintuiglijke man mist de motivatie en de inspiratie om er zelf tegenaan te gaan. Voor hem is het sop de kool niet waard.
 • Onnodig te zeggen dat dit type man doorgaans alle goede restaurants kent plus tal van tongstrelende gerechten en dranken. Vooral rust en vrede moet er zijn, veel lekker eten en drinken en indien mogelijk, aangename en zinnelijke seks.
 • Om dit alles te bekomen is dit type man bereid om veel toegevingen te doen en desnoods over zich heen te laten lopen. De zintuiglijke man is de ware levensgenieter.

DE EMOTIONELE MAN

 • Deze man wordt duidelijk overheerst door zijn emoties. Hij staat sterk in verbinding met zijn hart. Hij overgiet alle gebeurtenissen in zijn leven met een portie gevoel.
 • Dat betekent dat de emotionele man over een soort vrouwelijke energie beschikt die hij moeiteloos kan inzetten in zijn contacten met vrouwen. Hij kan vrouwen (en mensen in het algemeen) voldoende aanvoelen en begrijpen om door hen in vertrouwen te worden genomen. En, om er achter te komen waar het schoentje wringt. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij een paar trouwe vriendinnen (én vrienden) rijk is.
 • Dit type man staat uiteraard lijnrecht tegenover de nuchtere en zakelijke intellectuele man. Ze verschillen van elkaar als dag en nacht maar zouden elkaar in evenwicht kunnen brengen. Indien ze ten minste open willen staan voor de kwaliteiten van de ander. Dan zouden ze als vrienden, familieleden of liefdespartners, elkaar kunnen waarderen en aanvullen.
 • De emotionele man is evenwel geen verwijfd type, huilebalk of zielenpoot. Hij is prima in staat mensen, situaties én zichzelf te relativeren, dankzij zijn goed ontwikkeld gevoel voor humor.
Share.

Over de auteur

Karina is relatie-dating ervaringsdeskundige en schrijfster van boeken 'Hoera, ik heb een date', 'Late Liefde', 'Aan het daten? Goed om weten!' en 'Het Kluwen, vijand van nieuwe liefde'.

Reageer