8 effectieve manieren om je relatie kapot te maken

0

Benjamin Ritter uit Chicago is een gids op het vlak van volksgezondheid en interpersoonlijke dynamiek. Als coach en consultant richt hij zich vooral op dating en relaties. Hij is een expert met een missie en die is: het vereenvoudigen van het leven inzake gezondheid, rijkdom en geluk.

Koppels kunnen uit elkaar gaan om heel veel redenen. Er zijn redenen waar je controle over hebt maar er zijn ook redenen waar je totaal geen vat op hebt.
Maar niets smaakt bitterder dan de wetenschap dat je zelf schuldig bent aan de vernieling van je liefdesrelatierelatie(s). Want het patroon dat ertoe geleid heeft, kan zich vanzelfsprekend herhalen. En vaak besef je het niet eens of in het beste geval maar half.
Volgens Benjamin Ritter heb je wel degelijk vat op de acht hieronder vermelde situaties die zich kunnen voordoen. Probeer die te vermijden in het besef dat je relatie dan een beduidend grotere kans maakt om te overleven.

8 houdingen die je relatie om zeep kunnen helpen

  • 1. Liegen. En het speelt helemaal geen rol of het nu om een grote of kleine leugen gaat. Omdat 1 leugen volstaat om chronische twijfel te zaaien in het hart en het hoofd van de partner. En om de relatie te verzwakken of zelfs uiteindelijk te vernietigen. Want wantrouwen in een relatie is een sluipend maar effectief gif. Wees daarom eerlijk en open naar je partner toe. En als er dan toch iets is dat je verzwijgt voor de ander, kan je hem/haar zeggen dat je het zal vertellen als je er echt aan toe bent.
  • 2. Je zelfstandigheid verliezen of opgeven. Continu steunen en vertrouwen op je partner zal je op de duur onbevredigd achterlaten en nog belangrijker: het legt een hoop onnodige druk op die partner. Je kan je zelfstandigheid en individualiteit in een relatie om te beginnen bewaren door financieel onafhankelijk te blijven en door je bestaande persoonlijke contacten niet op te geven. Verder door nieuwe contacten een kans te geven indien je voelt dat ze passen in jouw leven.
  • 3. Je eigen interesses aan de kant schuiven. Dit vernietigend gegeven start eigenlijk in de beginfase van de relatie. Veel mensen zijn zo vol van hun partner dat ze gewillig meegaan in de leef- en interessewereld van die partner. Naarmate de tijd verstrijkt kan het flink gaan knagen wanneer blijkt dat er geen tijd meer rest voor de eigen interesses. Ze gooien de schuld hieromtrent dan maar al te graag op de relatie. Ten onrechte. En intussen beseffen ze vaak niet dat ze net dat deel dat hen extra aantrekkelijk en boeiend maakte voor hun partner, verwaarloosd hebben.
  • 4. Het te vaak en te snel over de toekomst hebben. We zijn opgevoed met het geloof dat we relaties ernstig moeten nemen. Voeg daarbij de hormonale drive om ons voort te planten en de twee samen zorgen ervoor dat we spontaan aan een toekomst met 2 denken. En dat we onze partner bekijken als levenspartner en/of ouder. En velen onder ons kunnen er maar niet over zwijgen en hebben het er op gestelde tijden steeds weer over. Dat kan ertoe leiden dat de ander zich onzeker, gevangen of beklemd voelt waarna hij of zij zicht verzet, ruzie gaat maken of stilletjes afstand neemt. Vooral wanneer hij of zij er nog niet helemaal uit is hoe het verder moet. Besef dat zaken proberen te forceren of te versnellen, meestal een averechts effect heeft.
  • 5. De relatie laten afzwakken tot alleen maar vriendschap. Als je seks, intimiteit en sensualiteit verwijdert uit een relatie blijft er slechts vriendschap over. En dan nog enkel in het beste geval. Maar besef dat je niet bent gaan daten met het oog op een vriendschappelijke band. En dat je evenmin in deze relatie gestapt bent vanwege de vriendschap. Als je seks, intimiteit en sensualiteit verwijdert uit een relatie, verwijder je tegelijk een belangrijk bestanddeel van de band.
  • 6. Wrok koesteren. Relatieproblemen zijn vaak chronische problemen die niet in een handomdraai op te lossen vallen en/of die blijven nazinderen. Indien je de relatie desondanks wilt verder zetten, moet je op een volwassen manier zien verder te leven met de restanten van die eventuele problemen. Zoniet zullen je smeulende frustraties er na verloop van tijd voor zorgen dat de relatie zwaar beschadigd of toch beëindigd wordt. Je kan bijvoorbeeld de hulp inroepen van een relatietherapeut.
  • 7. Dominant, controlerend en jaloers gedrag. Je partner op een unfaire manier beperken en hem of haar behandelen als je persoonlijk bezit kan je partner wrokkig en gefrustreerd maken en de relatie verzuren. Je partner kan afstand nemen, geneigd zijn tot ruziemaken en stilletjes uitkijken naar een meer geschikte gezel(lin).
  • 8. Het niet tonen van interesse/affectie/waardering/engagement. Elke partner heeft zekerheid nodig in de relatie. Vooral de zekerheid dat hij/zij belangrijk is en gewaardeerd wordt. Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt via engagement, affectie, betrokkenheid en voldoende interesse (in bv. de familie, vrienden en hobby’s van de ander), ervaart de partner een chronisch gevoel van onzekerheid. Dat zeer oncomfortabel aanvoelt. En wie blijvend onzeker is, zoekt de nodige zekerheid uiteindelijk elders.

Aansluitend bij deze bijdrage:
De 5 belangrijkste oorzaken van relatiebreuken
Emotionele intelligentie ondersteunt een relatie

Share.

Over de auteur

Karina is relatie-dating ervaringsdeskundige en schrijfster van boeken 'Hoera, ik heb een date', 'Late Liefde', 'Aan het daten? Goed om weten!' en 'Het Kluwen, vijand van nieuwe liefde'.

Reageer