Zo pak je bemoeizuchtige schoonouders aan

0

Eerst en vooral: elke situatie is uniek. Het jong koppel is uniek en de schoonouders zijn uniek. En de interactie tussen al die personen is uiteraard ook uniek. Er bestaat dus geen vaste manier om komaf te maken met grensoverschrijdend en bemoeizuchtig gedrag van schoonouders. Want schoonouders kunnen het ook fijntjes aanpakken om jou of jullie koppel te beschadigen. Toch volgen hier 8 beproefde adviezen om de impact van je schoonouders op je relatie met je partner, te beperken.

1. Absoluut noodzakelijk: vorm samen met je partner één front.

Toxische en bemoeizuchtige schoonouders kunnen enkel aangepakt worden als jij en je partner samen één front vormen. Want besef dat, indien één van jullie een probleem heeft, jullie meteen ook als koppel een probleem hebben. Als jullie dit inzien en dit probleem te lijf gaan als een hecht team, is de grootste hindernis al genomen.

Ga dus zitten en praat erover. De juiste aanpak vinden, begint bij een wellicht moeilijke babbel tussen jullie over een gevoelig onderwerp. Vertel je partner kalm en eerlijk hoe jij je voelt bij de inmenging van zijn of haar ouder (s). Vertel je partner ook dat jullie dit probleem samen moeten aanpakken.

Vermijd zeker harde beschuldigingen en kritiek aan het adres van je partner en de schoonouders. Spreek vooral vanuit jouw gevoel.

2. Zorg ervoor dat jullie gesprek een bruikbare strategie oplevert.

Zorg ervoor dat het gesprek met je partner meer oplevert dan alleen maar een halfslachtige oplossing voor de lieve vrede of een te flexibel compromis. Als je voelt, ja weet, dat jij onder vuur ligt bij je schoonouder(s) moet je dit beklemtonen bij je partner. Je moet haar of hem laten weten dat je samen en eensgezind een soort “eerste aanvalsplan” moet bedenken, waar jullie alweer samen, kunnen achter staan.

3: Bekijk de situatie van “alle” kanten.

Besef en aanvaard dat elke familie af te rekenen heeft met haar eigen dysfunctionele gebieden. Jouw familie net zo goed als de familie van je partner. Trek de zaak dus open en tracht alles zo objectief mogelijk te bekijken. Beschouw het probleem vanuit het standpunt van je partner maar tegelijk vanuit het standpunt van de schoonouders. Vermijd het om het etiket juist of verkeerd op bepaalde visies en overtuigingen te kleven.

Vertel je partner hoe men in jouw familie tegen één en ander aankijkt, wat jullie normen en waarden zijn. En dat je van daaruit moeite hebt met de normen en dus ook de houding van je schoonouders. Verduidelijk je standpunt. Tracht het rationeel en beknopt te brengen, zonder onnodige uitweidingen, tierlantijnen, stemverheffingen of verwijten. Geef je partner zeker de tijd om er eens over na te denken. Maar… ook weer niet te lang want dit kan niet op de lange baan worden geschoven maar moet zo snel mogelijk aangepakt worden.

Pas daarna kunnen jullie de volgende belangrijke stap nemen: de verandering.

4. Maak een plan op voor verandering.

Eens jij en je partner alles eerlijk op tafel hebben gegooid en elkaar goed hebben beluisterd, moeten jullie verder samenwerken. Jullie moeten bepalen wat er moet opgelost worden en een plan opmaken omtrent hoe jullie dit gaan aanpakken. En jullie moeten allebei achter deze zaak staan.

Ga er niet van uit dat je partner het op dezelfde manier als jij zal willen aanpakken. Zelfs al erkent je partner dat er een probleem is. Je zal haar/hem er toch moeten blijven aan herinneren dat er actie moet ondernomen worden. Dit om jouw welbevinden en de harmonie in jullie relatie te verzekeren.

Ga er evenmin van uit dat je dit alles in 1 keer of 1 gesprek voor elkaar kan krijgen. Onderhandel net zo lang tot jullie het beiden eens zijn over de grenzen die jullie willen hanteren naar je schoonouders toe. Indien zij tenminste willen blijven deel uitmaken van jullie leven.

5. Leg grenzen en voorwaarden vast.

Gezonde grenzen stellen is niet enkel onontbeerlijk voor ons zelfrespect maar vormt tevens de basis van elke gezonde relatie. Maak je grenzen kenbaar aan je partner en luister op jouw beurt naar de grenzen van hem of haar.

Brainstorm vervolgens met je partner omtrent de gezonde grenzen die jullie gezamenlijk zullen hanteren naar de schoonouders toe. Tracht samen tot een werkzame strategie te komen.

6. Laat je partner de leiding nemen in het eigenlijk gesprek.

Verloopt de relatie tussen jou en je schoonouders al behoorlijk stroef? Dan zullen zij elk gesprek dat jij met hen probeert te voeren omtrent het respecteren van jullie grenzen, als een aanval beschouwen. Hun kind kan jullie besluit het best aanbrengen. Het is een familie aangelegenheid die meteen het best in strikt familiale kring kan besproken worden.

Laat je partner daarom de leiding nemen in het daaropvolgend gesprek met haar of zijn ouders dat je schoonouders in eerste instantie als een belediging zullen ervaren. En dit, ongeacht de strategie die jullie samen uitgewerkt hebben.

Misschien is je partner zelfs niet helemaal akkoord met wat jij verlangt. Maakt niets uit. Als koppel dienen jullie elkaar te beschermen. Dat betekent ook spreken wanneer het nodig is in het belang van de partner, zelfs als dit hard lijkt. Het betekent ook de confrontatie aangaan met mensen waarvan je houdt maar die zich ongepast gedragen tegenover de partner via een passief-agressieve handelswijze.

7. Pas jullie eigen gedrag aan.

Eens je schoonouders op de hoogte gebracht werden van jullie grenzen, zijn jullie aan zet. Het is jullie taak erover te waken dat je schoonouders niet denken dat het hele gesprek annex grenzengedoe enkel een dreigement is in de plaats van harde realiteit.

Het kan en zal wellicht zo zijn dat jullie als koppel de schoonouders meermaals zullen moeten aan herinneren wat jullie wel willen en nooit meer willen. En op het verschil tussen die twee. Of dat jullie de schoonouders zelfs helemaal moeten heropvoeden in de juiste richting.
Je kan hun duidelijk maken dat er gevolgen verbonden zijn aan het negeren van jullie grenzen en dat jullie die gevolgen ook consequent zullen toepassen. Wellicht gaan ze dan nadenken. En veranderen. Want mensen veranderen meestal enkel wanneer dat wat ze het liefst doen, geen voordelen meer oplevert.

8. En tot slot…hou vol, hou vol, hou vol….

Probeer vriendelijk en tactvol te blijven, ook de zevende keer (of meer) dat jullie of jij, je schoonouder(s) dient tot orde te roepen om die nogmaals aan jullie afspraak te herinneren. Probeer vooral niet af te glijden tot hun ondermaats niveau. Hou vol, wees consequent.

Haalt het allemaal bitter weinig uit? Blijven ze zich met jullie zaken bemoeien of staan ze weer eens onaangekondigd aan de deur? De achterdeur ditmaal?

Dan zit er maar iets op: verbreek het contact met deze respectloze mens(en), zelfs al is het familie. Communiceer dit kalm, draai je om en wandel weg van hen die jouw leven en de relatie met je partner meer kwaad dan goed doen. En…wees streng, hou vooral vol!

Vergeet nooit dat toxische mensen niet thuis horen in jullie leven, zelfs indien die mensen familie zijn.

Ook interessant
Duurzame communicatie
Bemoeizuchtige schoonouders en hoe ze te herkennen

Share.

Over de auteur

Karina is relatie-dating ervaringsdeskundige en schrijfster van boeken 'Hoera, ik heb een date', 'Late Liefde', 'Aan het daten? Goed om weten!' en 'Het Kluwen, vijand van nieuwe liefde'.

Reageer