6 tips indien je partner opnieuw contact heeft met een ex

0

Niemand krijgt een goed gevoel als ie ontdekt dat zijn/haar partner opnieuw contact heeft met een ex. Het kan eenmalig en/of toevallig zijn. Of het kan vaker gebeuren. Bovendien is “contact hebben met iemand” een heel ruim begrip, nietwaar? Er kan af en toe een berichtje over en weer vliegen via Facebook of er kan wekelijks live afgesproken worden bij een drankje. En zelfs meer… Hoe dan ook, we worden er steevast onrustig bij.

Dat overkwam ook Romy, mijn levenslustige pedicure, na 10 maanden gezellig samenleven met haar inwonende vriend. Op een dag wierp ze toevallig een blik op zijn gsm die open en bloot op tafel lag. Ze las er een kort maar vriendelijk sms-je van zijn ex op. Uitnodigend ook, want de ex vroeg hoe hij het de afgelopen tijd gemaakt had.

Romy vertelde me dat ze op slag verward raakte en niet meer helder kon denken. Drie dagen later had haar vriend er nog met geen woord over gerept. Toen bleef de hamvraag voor Romy: moet ik hem met mijn ontdekking confronteren of niet?

Ze vertelde erbij dat de ex van haar vriend hem had gedumpt. Waarna hij in een dip was beland en zijn ex zowat elke dag had verwenst. Romy vreesde nu dat die ex weer single en dus weer op zoek was. En helemaal klaar om hem weer in haar netten te strikken, gezien Romy’s vriend stapelgek was geweest op die ex. En omdat zo’n oergevoel vaak nooit meer helemaal verdwijnt…

Wat Romy overkwam, overkomt heel wat mensen tegenwoordig, gezien de alomtegenwoordigheid van de sociale media. Ze lezen of horen (toevallig of niet, maakt niks uit) info of een flard van een conversatie die eigenlijk niet voor hun ogen of oren bestemd zijn. En die achteraf enkel voor dikke miserie zorgen. Ook al omdat degene die deze info hoort of leest, zoals Romy, niet weet in welke context de info precies thuis hoort. En dan gaan de poppen natuurlijk aan het dansen. En hoe…

Ik zag en hoorde hoe Romy haar verontwaardiging en woede nauwelijks kon bedwingen toen ze me het verhaal deed. En we weten allemaal dat woede eigenlijk angst is met een jasje aan. En dat zowel woede als angst slechte raadgevers zijn. Ik raadde haar dan ook aan eerst terug kalm te worden. Zelfs al zou dat nog een paar dagen duren.

Ik zei haar dat ze vooral moest beseffen dat wat ze gelezen had:
1) volledig onschuldig kon zijn, gezien ze niet over de juiste context beschikt;
2) niets te maken heeft met haar, Romy, want ze wordt er niet eens in vernoemd;
3) vooral angst opwekt bij haar. Wellicht onterecht, maar angst is en blijft hoe dan ook, een slechte raadgever.

Maar toch blijft de angst…
Angst om haar vriend te verliezen.
Angst om ingeruild te worden voor een ander.
Angst om niet goed genoeg bevonden en dus vernederd te worden.
Angst om weer alleen te zijn…

Eens ze was bedaard en de hele zaak wat objectiever kon bekijken, moest ze met haar vriend praten. Romy moest zich daarbij kwetsbaar opstellen en hem exact vertellen wat er aan de hand was, vooral in haarzelf. Over hoe bedreigd ze zich wel voelde.

Romy stond niet te juichen bij deze suggestie, zoveel was duidelijk. Daarom gaf ik haar nog een paar tips mee.

Tips voor het gesprek met je partner over zijn/haar contact met een ex

  • Tip 1: Wacht het juiste moment af. Dat kan vanaf het ogenblik dat je weer min of meer jezelf bent. Niet eerder. Spreek af op een comfortabele, rustige plaats (thuis of elders) waar jullie niet om de haverklap gestoord kunnen worden. Ga tegenover elkaar zitten zodat je je partner kan aankijken en zijn of haar lichaamstaal kan lezen. Voorzie ruim voldoende tijd om deze toch delicate materie volledig door te praten met je partner.
    Opgelet: bega nooit de fout om dit soort gesprek te starten als je in de auto zit en één van beiden de wagen bestuurt. Dit kan immers tot een gevaarlijke situatie leiden.
  • Tip 2: Bereid haar of hem een beetje voor. Deel dus vooraf mee dat je over iets belangrijks wil praten. Niemand wordt graag zomaar overvallen door een gesprek over gewichtige zaken.
  • Tip 3: Communiceer vooraf duidelijk wat je van dit gesprek verlangt. Benadruk dat je geen gevecht of onderzoek wil voeren. Overtuig je partner ervan dat je enkel een volwassen en eerlijk gesprek verlangt tussen 2 mensen die om elkaar geven. Omdat je recht hebt op een toelichting.
  • Tip 4: Tijd voor actie! Draai niet om de hete brij heen, gooi het eruit. En jawel, dit is inderdaad het enge gedeelte. Pak het echter voorzichtig aan. Hoe meer je vanuit jezelf praat, des te beter. Vermijd vooral beschuldigingen aan het adres van je partner. Je zou het bijvoorbeeld als volgt kunnen formuleren:
    ‘Ik voel me niet goed/onzeker/gestrest omdat ik een boodschap van je ex zag verschijnen op je vergrendeld gsm scherm. Sindsdien vraag ik me af wat dit kan betekenen. Kan je mij hierover a.u.b. een beetje meer uitleg geven?’
  • Tip 5: En nu is het een kwestie van kalm te blijven. Enkel zo zal je gefocust blijven en je doel bereiken en dat is: een eerlijk en verhelderend gesprek. Dat kan er enkel komen als jij zen blijft en er geen vuurgevecht van maakt.
  • Tip 6: Besef dat het hier vooral over je partner gaat. Niet over jou. Als er terug contact komt met zijn ex is daar altijd een reden voor. Tracht dus te weten te komen wat die reden is. Wat de echte reden is! Besef ook ten volle dat zowel jij als je partner vrije mensen zijn. Beslis vervolgens of jij kan leven met die reden en de gevolgen die er al of niet uit (kunnen) voortvloeien. Handel overeenkomstig.

Sluiten aan bij deze bij deze bijdrage:
Wat te doen als een ex opnieuw in beeld verschijnt
Ex-partners en de sociale media

Share.

Over de auteur

Karina is relatie-dating ervaringsdeskundige en schrijfster van boeken 'Hoera, ik heb een date', 'Late Liefde', 'Aan het daten? Goed om weten!' en 'Het Kluwen, vijand van nieuwe liefde'.

Reageer