Tante Lucie en de verlaten vrouwen…

0

Ik herinner mij een verhaal van ruim 35 jaar geleden. Mijn inmiddels overleden tante Lucie had ouderdomsdiabetes en diende daarom tweemaal per jaar een dagcurve te laten uitvoeren in het ziekenhuis. Wellicht gaat het er vandaag wel helemaal anders aan toe, maar destijds zaten er in de wachtzaal van de dienst endocrinologie steevast zo’n vijftiental diabetici bijeen terwijl ze hun beurt afwachtten. Mannen en vrouwen door elkaar. Tussen de verschillende bloedafnames in hadden ze ruimschoots de tijd om met elkaar te praten. Want ieder had vanzelfsprekend zijn of haar verhaal. Tante Lucie vertelde altijd dat het haar steeds weer opviel hoe vaak vrouwelijke diabetici in de steek werden gelaten door hun man. Waarna ze het verder in hun eentje moesten zien te rooien, zelfs als er nog minderjarige en/of inwonende kinderen waren.

Mijn koket tanteke vertelde ook hoe merkwaardig ze het vond dat ze slechts twee mannelijke diabetici had gesproken die waren verlaten door hun partner. Tante Lucie was altijd een bemiddelde alleenstaande vrouw geweest met een goed lopende kledingwinkel. Zij kreeg dus nooit te maken met “verlaten worden”. En toch was ze na elk bezoek aan de kliniek opnieuw onthutst. Want weer had ze minstens één vrouw met diabetes horen vertellen hoe haar man het afgestapt was. En die wanverhouding wou er bij haar maar niet in. Ja, deed haar zelfs pijn.

Toen ik onlangs een oud nummer van het tijdschrift Quest nog even inkeek, werd mijn aandacht plots getrokken door de titel: Vrouw ziek? Scheiden! Onmiddellijk dacht ik weer aan de verhalen van tante Lucie en nieuwsgierig geworden, las ik verder. In de bijdrage werd de vaststelling van tante Lucie bevestigd. De onderzoekers van de Iowa State University (VS) volgden daartoe 2700 echtparen ouder dan 55 gedurende 18 jaar. Om de 2 jaar dienden beiden een vragenlijst in te vullen. En wat bleek? Van zodra de vrouw zwaar of chronisch ziek werd, verhoogde het percentage mannen dat de scheiding inzette, aanzienlijk. Werd daarentegen de man getroffen door een zware of chronische aandoening? Dan bleef het percentage vrouwen dat de scheiding inzette, hetzelfde als voorheen.

De onderzoekers gingen vanzelfsprekend op zoek naar een verklaring voor dit verschijnsel. Hoofdonderzoeker Amelia Karraker wees 2 belangrijke redenen aan die ervoor zorgen dat meer mannen een zieke vrouw verlaten dan omgekeerd.
1) Mannen hebben meer moeite met het opnemen van de verzorgende taak dan vrouwen.
2) Oudere mannen liggen nog goed in de markt bij potentiële partners, omdat er meer vrouwelijke dan mannelijke singles zijn vanaf 55. Vrouwen weten dit ook en zullen dus tweemaal nadenken vooraleer de beslissende stap naar een scheiding te zetten.

Een nog recentere studie uit 2016 van de Washington University toont aan dat mannen zeven maal sneller een zieke vrouw zullen verlaten dan omgekeerd. In deze studie werden meer dan 500 paren gevolgd van wie een partner een levensbedreigende of chronische ziekte heeft. De scheidingscijfers tonen alweer aan dat het huwelijk beduidend sneller strandt wanneer de vrouw ziek is dan wanneer de man ziek is. En dan werden koppels die samenwonen zonder boterbriefje, niet eens meegerekend. Want in dat geval kan er nog makkelijker en sneller uit elkaar gegaan worden.

Veel hangt echter af van hoe goed de partners met elkaar overweg kunnen op het moment dat één van beiden ziek wordt. Relaties waarin de partners een goede relatie hebben en/of goede vrienden zijn vooraleer de ziekte haar intrede doet, zullen minder snel ontbonden worden. Partners tussen wie het voor de ziekte van de partner al niet goede boterde of tussen wie het ronduit rammelde, zullen elkaar zeker niet vinden indien ziekte om de hoek loert. Waardoor de kans op scheiden verhoogt en meestal de vrouw verweesd achterblijft.

Share.

Over de auteur

Karina is relatie-dating ervaringsdeskundige en schrijfster van boeken 'Hoera, ik heb een date', 'Late Liefde', 'Aan het daten? Goed om weten!' en 'Het Kluwen, vijand van nieuwe liefde'.

Reageer