Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie

0

De mannelijke en vrouwelijke energie verschillen van elkaar maar vullen elkaar tegelijk aan. Gevolg: de een kan niet zonder de ander. Het is niet de bedoeling om de superioriteit van één van die twee krachten te verkondigen. Belangrijker is dat je hier een andere kijk krijgt op deze twee totaal verschillende energieën.

Verschillend van bij de oorsprong

Het begint eigenlijk al van bij de oorsprong. En wel via het gedrag van de eicel en de zaadcel. De eicel ‘is’, en getuigt daarbij van een zekere passiviteit. Ze moet niets doen om te zijn, ze hoeft alleen maar ’te zijn’. De zaadcel daarentegen wordt instinctief gedwongen om te ‘doen’, om iets te presteren, om te bewijzen dat hij de beste, de sterkste, de handigste en uiteraard de snelste is. Om ’te doen’, moet hij dus actief uit de hoek komen en dat ook blijven. Zo fundamenteel is het verschil tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie, dat beiden ook na de geboorte een leven lang hun eigen aard trouw blijven.

Helemaal vrouw of man

De vrouw beheerst niet enkel het gevoelsleven maar brengt tevens nieuw leven voort. Alleen al en vooral daardoor is zij vrouw. Zij hoeft zich niet naar buiten toe te profileren als vrouw via verschillende acties zoals de man zich gedwongen voelt te doen. Wanneer ze haar natuur volgt, kinderen baart en/of met mensen bezig is, is ze helemaal vrouw. De man daarentegen, doorgaans uitgerust met een niet stuk te krijgen dadendrang, staat gewoon nergens zonder daden en prestaties in de buitenwereld. Omdat precies die daden en prestaties hem kenmerken en bevestigen als een geestelijke schepper.

De geëmancipeerde vrouw

Maar zie, tijdens de vorige eeuw emancipeerde de vrouw en dat heeft het oude rollenpatroon duchtig door elkaar geschud. De vrouw van nu is helemaal niet meer gebonden aan huis en haard. Zij studeert, volgt een hogere opleiding, zoekt een baan, vindt er een en verwerft niet enkel eigen inkomsten maar ook onafhankelijkheid. Deze gang van zaken gecombineerd met het pilgebruik, zorgt ervoor dat het aantal kinderen per vouw afneemt. Met als resultaat dat de vrouw van vandaag blijft zitten met een overschot aan energie, liefde en toewijding. Waarna zij, net als de man, de wijde wereld in trekt om die wereld haar typisch vrouwelijke energie te schenken. De gevolgen zijn zichtbaar. Vrouwen presteren vandaag net zo goed op zakelijk, politiek, economisch, maatschappelijk, artistiek en wetenschappelijk vlak als hun mannelijke collega’s. Toch blijft er steeds een hemelsbreed verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke aanpak.

De mannelijke kracht

Voor gezonde mannen is hun werk hun hele leven. Omdat zij gestuurd door oeroude instincten gedwongen worden actief te zijn en zich te onderscheiden in de buitenwereld. Want precies daar moet de man keer op keer presteren om te bewijzen dat hij wel degelijk de beste, de sterkste, de handigste en de snelste is. Daarom geven mannen zich vooral op dit terrein helemaal. Daarom storten ze zich met hart en ziel op hun werk en dit zonder twijfels of schuldgevoelens omdat zij perfect in staat zijn om een effectieve scheiding te maken tussen hun actief, professioneel leven en hun emotioneel leven. Net aan deze eigenschap ontleent de mannelijke energie haar grootste kracht. Door niets gehinderd kan ze zich eenpuntig en dus gericht helemaal inzetten om het streefdoel te bereiken.

De vrouwelijke kracht

Vrouwen zetten zich evenzeer in en hoe! Maar, hoe men de zaken ook draait of keert, het domein bij uitstek van de vrouw blijft de emotionele sector, de relatiesfeer, mensen, kortom het uitgestrekt gebied van de liefde. Haar energie manifesteert zich vooral als een liefdeskracht. Zo komt het dat een vrouw die zich waarmaakt in de buitenwereld bijna altijd verscheurd achterblijft. Zij doet haar werk en zij doet het goed maar intussen blijft een groot gedeelte van haar wezen voortdurend bij hen die ze liefheeft. Het dilemma van vrouwen die de wereld intrekken blijft dus: hoe verzoen ik die twee aspecten in mijn leven tot een harmonisch geheel. Dit blijft voor veel vrouwen een bijna onmogelijke opgave. Edgar Cayce, de grootste helderziende die Amerika ooit kende, beweerde dat het slechts bitter weinig vrouwen gegeven is dat voor elkaar te brengen. Bij het overgrote deel van de vrouwen knaagt voortdurend de twijfel, de verscheurdheid, het uitputtende gevoel op één van de twee vlakken tekort te schieten. Zelfs al is dit niet het geval. Dit, geheel in tegenstelling tot de man die daar geen seconde van wakker ligt. Dat komt omdat de specifieke bestemming van de vrouw, ongeacht haar niveau en opleiding, onveranderd is gebleven. Die opdracht is het helpen evolueren van de mensheid via het verfijnen en heroriënteren van de bestaande liefdesenergie.

Share.

Over de auteur

Karina is relatie-dating ervaringsdeskundige en schrijfster van boeken 'Hoera, ik heb een date', 'Late Liefde', 'Aan het daten? Goed om weten!' en 'Het Kluwen, vijand van nieuwe liefde'.

Reageer